Denumire entitate nonprofit: Asociația Ateliere Protejate

Codul de identificare fiscala: 14574399

Cont bancar (IBAN): RO84 BTRL RONC RT05 4618 0701

 

Cum funcționează:

1. Formular 230_2019

2. Indicații de completare a formularului:

I – introduceți toate datele personale solicitate (cu majuscule);

II – formularul este deja precompletat cu datele Asociației atât pentru perioada 1 ianuarie – 31 martie cât și pentru perioada 1 aprilie – 31 decembrie 2019;

III – formularul este deja precompletat cu datele Asociației pentru perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2019;

IV – nu se completează;

  • se poate opta pentru directionarea impozitului pentru 2 ani, 2019 respectiv 2020.
  • semnătura contribuabil.

3. Perioada de înregistrare a formularului la Administrația Financiară: până în 25 mai 2020.

4. Modalități de depunere a formularului:
a) formularul și copia formularului se pot depune personal la Administrația Financiară unde aveți domiciliul;
b) se poate trimite prin posta/curier cu comfirmare de primire (fara copia formularului 230);

Mulțumim celor care s-au implicat în strângerea de fonduri pentru Asociația Ateliere Protejate prin intermediul acestei modalități gratuite.